logo

Carlotta - the museum database

Rönström Anna

Object description

Hon var en svensk lärare och skolledare som 1871 grundade Högre Elementarskolan i Lund, också kallad Rönströmska skolan efter henne. Först låg den placerad på Nygatan, senare på Vinstrupsgatan och Klostergatan innan den fick sin slutliga placering på Stora Södergatan 57.

Anna Rönström studerade vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1864-67 och kom till Lund 1867, där hon var aktiv som privatlärare.

I Lund hade det då bara funnits en enda skola för flickor tidigare, Eggertska skolan, grundad av Caroline Eggert 1850. I sin skola företrädde Rönström en äldre uppfattning om att flickor främst skulle utbildas för hemmet snarare än för yrkesarbete, och hon såg utbildning för kvinnor mer som en form av uppfostran: ”Skolan sätter som sitt mål att meddela en uppfostrande undervisning”, och hon byggde sin verksamhet på kristen grund. Trots detta erbjöd hennes skola en hög nivå på undervisningen; till skillnad från många andra flickskolor på denna tid gav den en undervisning i matematik som var likvärdig pojkläroverkens, och liksom dessa undervisade den i tyska språket snarare än franska språket. Hon införde hushållsekonomi, då något radikalt, 1892, och startade det s.k. lärarinnebytt mellan Danmark och Sverige 1898. Skolan hade nio klasser 1879 och fick samma år statsunderstöd och 1882 kommunalt stöd, en egen byggnad 1894 och 1909 normalskolekomptens. Hon var fortfarande föreståndare vid skolan 1914. Den hade då 212 elever och 23 lärare och var känd för sin höga kvalitet och hemlika atmosfär.

Hon beskrivs som en skicklig matematiker och var medlem i Internationella kommissionen för matematiska undervisningen vid dess grundande i Rom 1908. Hon grundade 1905 med Anna Heurlin Privata Högre lärarinneseminariet i Lund, som förenades med hennes skola.

Anna Rönström var en aktiv och engagerad deltagare i flickskolemötena, där hon ofta talade, och drev linjen att flickskolorna skulle vara examensfria, en linje som vann vid införandet av normalskolekompetensen 1909.

Hennes skola fick år 1880 en rival i Lunds fullständiga läroverk för flickor (även kallad Lindebergska skolan), och 1933 slogs dessa två skolor ihop i Lunds kommunala flickskola.

Visat namn
Rönström Anna
Förekommer som
Annan anknytning
Levnadsår
1847-1920
Personnamn - Annan anknytning
Högre Elementarskolan i Lund; Rönströmska skolan
Land
Sverige
Stad
Lund
Gruppering
Regis 2017
Persontext

Hon var en svensk lärare och skolledare som 1871 grundade Högre Elementarskolan i Lund, också kallad Rönströmska skolan efter henne. Först låg den placerad på Nygatan, senare på Vinstrupsgatan och Klostergatan innan den fick sin slutliga placering på Stora Södergatan 57.

Anna Rönström studerade vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1864-67 och kom till Lund 1867, där hon var aktiv som privatlärare.

I Lund hade det då bara funnits en enda skola för flickor tidigare, Eggertska skolan, grundad av Caroline Eggert 1850. I sin skola företrädde Rönström en äldre uppfattning om att flickor främst skulle utbildas för hemmet snarare än för yrkesarbete, och hon såg utbildning för kvinnor mer som en form av uppfostran: ”Skolan sätter som sitt mål att meddela en uppfostrande undervisning”, och hon byggde sin verksamhet på kristen grund. Trots detta erbjöd hennes skola en hög nivå på undervisningen; till skillnad från många andra flickskolor på denna tid gav den en undervisning i matematik som var likvärdig pojkläroverkens, och liksom dessa undervisade den i tyska språket snarare än franska språket. Hon införde hushållsekonomi, då något radikalt, 1892, och startade det s.k. lärarinnebytt mellan Danmark och Sverige 1898. Skolan hade nio klasser 1879 och fick samma år statsunderstöd och 1882 kommunalt stöd, en egen byggnad 1894 och 1909 normalskolekomptens. Hon var fortfarande föreståndare vid skolan 1914. Den hade då 212 elever och 23 lärare och var känd för sin höga kvalitet och hemlika atmosfär.

Hon beskrivs som en skicklig matematiker och var medlem i Internationella kommissionen för matematiska undervisningen vid dess grundande i Rom 1908. Hon grundade 1905 med Anna Heurlin Privata Högre lärarinneseminariet i Lund, som förenades med hennes skola.

Anna Rönström var en aktiv och engagerad deltagare i flickskolemötena, där hon ofta talade, och drev linjen att flickskolorna skulle vara examensfria, en linje som vann vid införandet av normalskolekompetensen 1909.

Hennes skola fick år 1880 en rival i Lunds fullständiga läroverk för flickor (även kallad Lindebergska skolan), och 1933 slogs dessa två skolor ihop i Lunds kommunala flickskola.

Litteratur och arkivhänvisning
sv.wikipedia.org