logo

Carlotta - the museum database

GAN, Adrian-Nilsson Gösta

Object description
Född i Lund, död i Stockholm. Ligger begravd på Norra Kyrkogården i Lund.
Object description

Räknas som en betydande pionjär inom den svenska modernistiska konsten.

GAN debuterade som konstnär 1907 med en utställning på Lunds universitets konstmuseum. Efter studier i bl.a. Köpenhamn for han 1913 till Berlin för att studera modernismen. I Berlin kom han genom författaren Herwarth Waldens galleri Der Sturm i kontakt med futurism, expressionism och kubism. Influerad av dessa ismer skapade GAN sedan sin nya, modernistiska stil.

1916 flyttade han till Stockholm där han genom sin modernistiska konst och sin propaganda för den nya konsten, väckte stor uppmärksamhet.

Att GAN var homosexuell avspeglas i flera av hans verk. Till exempel var han periodvis nästan maniskt fixerad vid sjömän och han dyrkade maskulin kraft. Andra favoritmotiv var manliga idrottsutövare. Samtidigt var den homosexuella erotiken både förbjuden och tabubelagd och GAN tvingades att leva ett dubbelliv.

Mellan 1920 och 1925 bodde och arbetade GAN i Paris där han kom i kontakt med Fernand Léger. Kontakten med denne ledde till att GAN:s inriktning mot kubismen förstärktes.

Under 1930-talet anslöt han sig till surrealismen.

Förutom oljemålningar finns akvareller med folkvisemotiv samt gobelängkartonger bland hans verk. Dessa "säljbara" verk gjorde GAN dock i de flesta fall av ekonomiska skäl snarare än konstnärliga. Han skrev även dikter, noveller och barnböcker.

GAN är bland annat representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Waldemarsudde och Kulturen i Lund. På det sistnämnda museet utgör GAN:s verk tillsammans med den lundensiske silversmeden Wiven Nilssons stommen i en permanent utställning om modernismen.

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  A 740
  Location:
  Allmogehallen, Kulturen, Skåne, Sverige
  Time:
  1929
  Person:
  GAN, Karlin Georg J:son
 2. Thumbnail
  Name:
  fotografialbum, KM placering
  Identity:
  Arkiv 121.120
  Time:
  1976
  Person:
  Adrian-Nilsson Gösta, Sjöstrand Ester
 3. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Arkiv 227.14
  Person:
  GAN
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  målning
  Identity:
  KM 50794.63
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1900-1904 [?], 1956
  Person:
  GAN
 5. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  KM 86437
  Location:
  Bantorget 6, Lund, Revingegatan 17 A, Sverige
  Time:
  1903, 1903-1976, 1976
  Person:
  GAN, Lina Jonn, Sjöstrand Ester, Sjöstrand Mauritz
 6. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  KM 86438
  Location:
  Höör, Lund, Revingegatan 17 A, Sverige
  Time:
  1910-1920-tal, 1910-1976 [?], 1976
  Person:
  Ant E Andersson, GAN, Sjöstrand Ester, Sjöstrand Mauritz
 7. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  KM 86439
  Location:
  Lund, Revingegatan 17 A, Sverige
  Time:
  1934-03-21, 1934-1976, 1976
  Person:
  GAN, Sjöstrand Ester, Sjöstrand Mauritz
 8. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  KM 86440
  Location:
  Lund, Revingegatan 17 A, Sverige
  Time:
  1903-1976, 1945-1965 [cirka], 1976
  Person:
  GAN, Sjöstrand Ester, Sjöstrand Mauritz
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  porträttbyst, skulptur
  Identity:
  KM 97120
  Location:
  Limhamn, Malmö, Sverige
  Time:
  1893-02-17-1967-10-27, 1900-11-18-1983 [Werner Lambert], 1909-, 1938, 2015-06-02
  Person:
  Adrian-Nilsson Gösta, J. N. Rosengrens Konstgjuteri Limhamn, Källström Arvid, Werner Bo, Werner Lambert
 10. Thumbnail
  Name:
  fotoalbum
  Identity:
  KM 98081
  Time:
  1976
  Person:
  GAN, Sjöstrand Ester
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  KM 98081.1
  Time:
  1908 [daterat], 1976
  Person:
  GAN, Sjöstrand Ester
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  KM 98081.2
  Location:
  Bruno Tauts glashaus, Köln, Tyskland
  Time:
  1914 [daterat], 1976
  Person:
  GAN, Heinersdorff Gottfried, Scheerbart Paul, Sjöstrand Ester, Taut Bruno