logo

Carlotta - the museum database

Lindgren Berndt, Lindgren B A, BA Lindgren

Object description

Lindgren började redan som tolvåring arbeta för en av Lunds tidigaste fotografer, Georg Gleerup. Denne erhöll 1868 uppdrag att dokumentera Lunds domkyrka inför Helgo Zettervalls ombyggnader, men ohälsa hindrade Gleerup från att själv sköta arbetet vilket i stället utfördes av hans hustru och den då sextonårige Lindgren. Efter Gleerups död 1874 tog Lindgren över dennes firma och ateljé i hörnet Grönegatan/Kattesund, först under namnet "f.d Gleerups atelier, B.A. Lindgren" och senare helt under eget namn.

Lindgrens firma var i många år framgångsrik, utnämndes till kunglig hovfotograf och har efterlämnat en rik skörd av bilder, dels porträtt, dels stadsbilder från Lund. Tekniskt arbetade Lindgren främst med kollodiumplåtar. Mot slutet av sitt liv fick han vidkännas ökande konkurrens från yngre fotografkollegor och breddade då sin verksamhet till att även omfatta en pappershandel, vilken efter hans död drevs vidare av hans döttrar.

1962 beslöt byggnadsnämnden i Lund att för 3000 kronor inköpa 300 av Lindgrens efterlämnade glasplåtar med lundamotiv. Denna samling överläts på 1980-talet till Kulturen.

Visat namn
Lindgren Berndt; Lindgren B A; BA Lindgren
Förekommer som
Konstnär/Formgivare; Avbildad person; Brukare/Ägare; Fotograf; Annan anknytning
Förnamn
Berndt; August
Efternamn
Lindgren
Levnadsår
1852-1904
Personnamn - Annan anknytning
Lindgren Nilsdotter Kerstin [mor]; Lindgren Peter [far]; Lindgren Nils Petter [bror]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Stad
Lund
Gruppering
Regis 2006; Regis 2011; Regis 2015
Persontext

Lindgren började redan som tolvåring arbeta för en av Lunds tidigaste fotografer, Georg Gleerup. Denne erhöll 1868 uppdrag att dokumentera Lunds domkyrka inför Helgo Zettervalls ombyggnader, men ohälsa hindrade Gleerup från att själv sköta arbetet vilket i stället utfördes av hans hustru och den då sextonårige Lindgren. Efter Gleerups död 1874 tog Lindgren över dennes firma och ateljé i hörnet Grönegatan/Kattesund, först under namnet "f.d Gleerups atelier, B.A. Lindgren" och senare helt under eget namn.

Lindgrens firma var i många år framgångsrik, utnämndes till kunglig hovfotograf och har efterlämnat en rik skörd av bilder, dels porträtt, dels stadsbilder från Lund. Tekniskt arbetade Lindgren främst med kollodiumplåtar. Mot slutet av sitt liv fick han vidkännas ökande konkurrens från yngre fotografkollegor och breddade då sin verksamhet till att även omfatta en pappershandel, vilken efter hans död drevs vidare av hans döttrar.

1962 beslöt byggnadsnämnden i Lund att för 3000 kronor inköpa 300 av Lindgrens efterlämnade glasplåtar med lundamotiv. Denna samling överläts på 1980-talet till Kulturen.