logo

Carlotta - the museum database

Arkiv 44.5a :: svartkonstbok

Object description
Kulturens arkiv 44.5a Folkloristik. Salomoniska magiska konster, svartkonstbok, 1700-talet. Ur kyrkoherde Ludvig i Nottebeck- Granhults pastorat (f. 1844, d. 1915). Skall tidigare ha tillhört kyrkoherden i Burseryd, Petrus Gaslander (f. 1680, d. 1758) samt dennes son och efterträdare Johannes (f. 1718, d. 1793). Bok oktavformat och rödbrunmålad styv- pärm. 100 paginerade sidor, 92 sidor med bläckskrift. KM Bibl. 9912. Kulturens arkiv.
Inventarienummer arkiv
Arkiv 44.5a
Sakord, snävare term
svartkonstbok
Arkivliggare
Kulturens arkiv 44.5a Folkloristik. Salomoniska magiska konster, svartkonstbok, 1700-talet. Ur kyrkoherde Ludvig i Nottebeck- Granhults pastorat (f. 1844, d. 1915). Skall tidigare ha tillhört kyrkoherden i Burseryd, Petrus Gaslander (f. 1680, d. 1758) samt dennes son och efterträdare Johannes (f. 1718, d. 1793). Bok oktavformat och rödbrunmålad styv- pärm. 100 paginerade sidor, 92 sidor med bläckskrift. KM Bibl. 9912. Kulturens arkiv.
Historik

Enligt uppgift är boken till största delen en avskrift av Wolfgang Hildebrands "Magia naturalis", som översatts från tyskan och publicerats i Stockholm 1650 och 1654.

Handskriften trycktes av Nils Gabriel Djurklou under titeln Salomoniska Magiska Konster- Utdrag ur en Westboprests Svartkonstböcker, 1918.

Advokaten Sten Palmgrens, Skellefteå, gåvorbrev:

Till Kulturhistoriska Föreningen, Lund. undertecknad, medlem nr 5624, som hade nöjet deltaga i efter årsmötet anordnad högtid i Bosebo kyrka och angenäm kollation under det hundraåriga kastanjeträdet, tackar härför höviskt och förbindligt.

Min far, Ludvig Palmgren, kyrkoherde i Nottebäck-Granhults pastorat, f 1844 d 1915, bl a korresp led av VHA akad från 1878, hade avsevärda samlingar av antikviteter, gamla böcker mm.

Såsom gåva till Eder ber jag härmed få överlämna en av de svarkonstböcker, som fanns i mitt hem. Minns jag icke fel, nämnde min far såsom ursprungliga ägare till boken kyrkoherden i Burseryd, vartill Bosebo hör, Petrus Gaslander, f 1680 d 1758 och dennes son och efterträdare Johannes f 1718 d 1793. I någon mån räknade vi släktskap med prosten Petrus, som medverkade vid byggandet av Bosebo kyrka, vilken numera finner sig, glädjande nog, i god pietetsfull vård. Jag tillönskar föreningen lycka och förkovran. Sven Palmgren. Skellefteå midsommarafton, enligt nya tideräkningen, 1953.

Salomoniska magiska konster. Svartkonstbok. Ur kyrkoherde Ludvig i Nottebäck-Granhults pastorat (f 1844 d 1915). Skall tidigare ha tillhört kyrkoherden i Burseryd Petrus Gaslander (f1680 d 1758) samt dennes son o eftertr Johannes, f 1718, d 1793). Bok i oktavformat och rödbrumålad styvpappärm. 100 paginerade sidor, 92 sidor med bläckskrift. Jag tillönskar föreningen lycka och förkovran. Skellefteå midsommarafton, enligt nya tideräkningen, 1953.

Datum - Antikvarie katalogisering
2013-06-18
Personnamn - Antikvarie katalogisering
Jansson Anders
Vecka - Veckans föremål
2018-24
Gruppering
Bibliotek; Kulturens Arkiv; Regis 2011; Regis 2017; listan