logo

Carlotta - the museum database

Arkiv 44.5a :: svartkonstbok

Object description
Kulturens arkiv 44.5a Folkloristik. Salomoniska magiska konster, svartkonstbok, 1700-talet. Ur kyrkoherde Ludvig i Nottebeck- Granhults pastorat (f. 1844, d. 1915). Skall tidigare ha tillhört kyrkoherden i Burseryd, Petrus Gaslander (f. 1680, d. 1758) samt dennes son och efterträdare Johannes (f. 1718, d. 1793). Bok oktavformat och rödbrunmålad styv- pärm. 100 paginerade sidor, 92 sidor med bläckskrift. KM Bibl. 9912. Kulturens arkiv.