logo

Carlotta - the museum database

KM 15540.3 :: fingerring, ring

Object description

Fyra katalogkort finns avser ev endast två ringar.

Ring 1:

Yttersidan förgylld, utom öglor och hängringarna, under vilka reliefdekor finns. Stämplar saknas. H 2,2 cm. Neg C 2769. Samisk. Norrbotten enl katlogkort.

Ring 2:

Yttersidan förgylld utom öglor och hängringar. Stämpålar saknas. H 2,1 cm. Neg B728. Samisk.

Ytterligare foto finns Neg D 2003:71 och D 2003:67-69. ev är det samma ringar?

Inventarienummer
KM 15540.3
Sakord, snävare term
fingerring; ring
Antal
1
Huvudliggare
beskrivning/anteckningar: KM 15540. Se KM 15538. [2018 gavs undernummer 1-3]
Beskrivning
Fyra katalogkort finns avser ev endast två ringar. Ring 1: Yttersidan förgylld, utom öglor och hängringarna, under vilka reliefdekor finns. Stämplar saknas. H 2,2 cm. Neg C 2769. Samisk. Norrbotten enl katlogkort. Ring 2: Yttersidan förgylld utom öglor och hängringar. Stämpålar saknas. H 2,1 cm. Neg B728. Samisk. Ytterligare foto finns Neg D 2003:71 och D 2003:67-69. ev är det samma ringar?
Historik
Medel till förvärv skänkt av agenten B. Sonnesson, Lund.
Land - Tillverkning
Sverige [?]
Etnisk grupp - Brukare/ägare
Samer
Klassifikation Kulturen
I4a
Geografisk attribuering
Norrbotten
Personnamn - Förvärvat från
M Christian Hammers samlingar
Datum - Förvärv till museet
1906
Samtidiga förvärv
15526-15577
Förvärvsomständigheter
köp
Gruppering
samer inventering 2000