logo

Carlotta - the museum database

Kulturen, Kulturhistoriska museet, Kulturhistoriska Föreningen För Södra Sverige

Object description
Öppnades för allmänheten 1882-10-21.
Visat namn
Kulturen; Kulturhistoriska museet; Kulturhistoriska Föreningen För Södra Sverige
Förekommer som
Förvärvat från; Brukare/Ägare; Tillverkare; Annan anknytning
Levnadsår
1882-
Personnamn - Annan anknytning
Persson Anette [extravakt]; Nyberg Eva [projektanställd 1997]; Åkesson Bernt A; Björck Philippa [visstidsanställd]; Anderberg Benny [tidigare anställd]; Skute Ana; Edling Rolf [etnologiska avd. 1976]; Alwmark Ingalill [museipedagog/vakt/fotograf]; Pehrsson Malin; Möller Brita [deltidsanställd]; Österberg Bosse [servicedel]; Wetterström Sofie [deltidsanstäld]; Lunds Universitetsmuseum; Grönvall Henry [byggnads- och underhpllsdel]; Carlsson Helene [visstidsanställd]; Bjurman Eva Lis [anställd 1988-1996]; Tapper Mogens [anställd som murare]; Karlbjörn Theresa [extravakt]; Hägerdal Rie; Hansen Catharina [vikarie]; Allendes Rosa Maria [projektanställd 1997]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Torna
Stad
Lund
Gata
Karlins plats 1
Gruppering
Regis 2017
Persontext
Öppnades för allmänheten 1882-10-21.
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1982, 100 år.