logo

Carlotta - the museum database

Nennes Ester, Ester Nennes, Nennes Ester Maria Kristina :: rektor

Object description

Född i Västervik, död i Lund. Dotter till kontraktsprosten fil dr Magnus Nennes och hans hustru Caroline, född Sellman.

Utexaminerades 1895-06-01 från Högre Lärarinne- Seminariet, Stockholm. Samma år utnämndes hon till ordinarie ämneslärarinna vid Landskrona högre elementarläroverk för flickor, där hon för övrigt efterträdde Selma Lagerlöf på lärarinnestolen. E N undervisade i kristendom, kyrkhistoria, modersmålet, historia och geografi. Från hösten 1901 var hon rektor vid skolan, men på grund av hälsoskäl lämnade hon den efter vårterminen 1911.

Efter detta ägnade E N sig åt skönlitterärt författarskap. Debutboken - Det nya ansiktet - utkom 1912 efter att ha belönats med Idunpriset 1911, vilket hons fick dela med Ernst Lundqvist. Samma pris som Selma Lagerlöf på sin tid erhöll. 1916 följde romanen Vingar, 1919 Grynning och 1925 Merit Martenius.

Hennes böcker bärs upp av ett starkt etiskt moment. De etiska och religösa intressena har också tagit sig uttryck i hennes verksamhet som föredragshållare. Under nära 30 års tid - särskilt under åren 1920-1940 var hon en flitigt anlitad föreläsare i litterära och politiska ämnen. Hennes politiska föredrag har framförallt berört undervisningsväsendet och försvarsfrågan. De litterära har behandlat bl a Viktor Rydberg, Ola Hansson, Selma Lagerlöf, Erik Axel Karlfeldt samt Ibsen, Hamsun och Sigrid Undset. Hon var även en flitig bidragsgivare till skilda puplikationer.

Hon engagerade sig också i föreningsverksamhet. Under sin Landskronatid var hon flerårig ordförande i Landskrona F K P R (Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt). Hon var under Landskronatiden även ordförande i därvarande krets av Fredrika Bremer-förbundet. I Ängelholm - där Ester Nennes var bosatt en längre tid - startade hon Ängelholms lokalavdelning av föreningen "Offervilja" och var dess ordförande 1919-1927. Likaså tillhörde hon under Ängelholmstiden Kristianstads Läns Moderata Kvinnoråd.

Inte heller offentliga uppdrag var Ester Nennes främmande. I Ängelholm var hon under åren 1922-1925 ledamot av stadens fattigvårdstyrelse. Och sedan hon flyttat till Lund, var hon bl a under åren 1928-1936 medlem av kyrkofullmäktige.

Visat namn
Nennes Ester; Ester Nennes; Nennes Ester Maria Kristina
Förekommer som
Brukare/Ägare; Tillverkare; Annan anknytning; Avbildad person
Förnamn
Ester; Maria; Kristina
Efternamn
Nennes
Levnadsår
1871-06-26-1953-12-12
Personnamn - Annan anknytning
Hermelin Ullner Elisabeth [systerdotter]
Titel - Personens
rektor
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Stad
Lund; Landskrona
Kommun
Ängelholm
Gata
Agardhsgatan
Gruppering
Regis 2005; Regis 2006; Regis 2011
Persontext

Född i Västervik, död i Lund. Dotter till kontraktsprosten fil dr Magnus Nennes och hans hustru Caroline, född Sellman.

Utexaminerades 1895-06-01 från Högre Lärarinne- Seminariet, Stockholm. Samma år utnämndes hon till ordinarie ämneslärarinna vid Landskrona högre elementarläroverk för flickor, där hon för övrigt efterträdde Selma Lagerlöf på lärarinnestolen. E N undervisade i kristendom, kyrkhistoria, modersmålet, historia och geografi. Från hösten 1901 var hon rektor vid skolan, men på grund av hälsoskäl lämnade hon den efter vårterminen 1911.

Efter detta ägnade E N sig åt skönlitterärt författarskap. Debutboken - Det nya ansiktet - utkom 1912 efter att ha belönats med Idunpriset 1911, vilket hons fick dela med Ernst Lundqvist. Samma pris som Selma Lagerlöf på sin tid erhöll. 1916 följde romanen Vingar, 1919 Grynning och 1925 Merit Martenius.

Hennes böcker bärs upp av ett starkt etiskt moment. De etiska och religösa intressena har också tagit sig uttryck i hennes verksamhet som föredragshållare. Under nära 30 års tid - särskilt under åren 1920-1940 var hon en flitigt anlitad föreläsare i litterära och politiska ämnen. Hennes politiska föredrag har framförallt berört undervisningsväsendet och försvarsfrågan. De litterära har behandlat bl a Viktor Rydberg, Ola Hansson, Selma Lagerlöf, Erik Axel Karlfeldt samt Ibsen, Hamsun och Sigrid Undset. Hon var även en flitig bidragsgivare till skilda puplikationer.

Hon engagerade sig också i föreningsverksamhet. Under sin Landskronatid var hon flerårig ordförande i Landskrona F K P R (Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt). Hon var under Landskronatiden även ordförande i därvarande krets av Fredrika Bremer-förbundet. I Ängelholm - där Ester Nennes var bosatt en längre tid - startade hon Ängelholms lokalavdelning av föreningen "Offervilja" och var dess ordförande 1919-1927. Likaså tillhörde hon under Ängelholmstiden Kristianstads Läns Moderata Kvinnoråd.

Inte heller offentliga uppdrag var Ester Nennes främmande. I Ängelholm var hon under åren 1922-1925 ledamot av stadens fattigvårdstyrelse. Och sedan hon flyttat till Lund, var hon bl a under åren 1928-1936 medlem av kyrkofullmäktige.