logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
36 505.
Digitala bilder
24 851.
Mest visade föremål
brosch ; 13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköt...
alt
Senast registrerade föremål
spädbarnsvåg ; Blå spädbarnsvåg inmonterad i brunrutig väska. Tillverkad av firman Axel Kistner i Stockholm. Använd av barnmorskan Signe Ja...
alt
Senast avbildade föremål
munskydd ; Kirurgiskt munskydd. Skyddar ej mot aerosolburna smittor, utan endast mot droppsmitta. Oklart om det hjälper vid Covid-19.
alt

Månadens föremål

altkoppympningsbestick; vaccinationsbestick ; Ligger i rött etui märkt: "Belön. för Skydds Koppympning". Består av 5 delar. Gott skick vid förvärvet.

Veckans föremål

altfotografi

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...