logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
digital presentationAnger koden för objekt som presenteras i den digitala presentationen
Gruppering
Gruppering motiv
Klassifikation Kulturen
Klassifikation OCM
Kommunkod
Kontinentauktoritet
Landsauktoritet
Landskapskod
Landskod, 3-ställig
Landsnummer
Länskod
LicensVisat värde i plocklistan licenser. Motsvarar rdf:ID på http://kulturarvsdata.se/resurser/license/license.rdf
MotivkategoriBeskriver fotot
Sockenkod