logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Ämnesord
BildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, originalbildUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på digital bild
Dialektalt, hantverksterm
Efternamn
Förnamn
Kommunnamn
Kontinent
Land
Land, engelska
Landskapsnamn
Länsnamn
Motivord
Reg.-signaturIdentifierande (unik) signatur på registreraren
SakordBeskrivande benämning
Sakord - Lokal benämning
Sakord, snävare term
Sakord neutralt
Sakord vidare term
Signatur
Sockennamn
Titel - Personens
Titel - Verkets
Värde, förvärvsomständighetVärde i plocklistan förvärvsomständighet
Värde, konst sakordVärde i plocklistan konst sakord
Värde, konst teknikerVärde i plocklistan konst tekniker
Värde, motivkategoriVärde i plocklistan motivkategori
Visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)
Visat namn - Arkeologi