logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Årtal - Verksamhet
Datum - Antikvarie katalogisering
Datum - Dagens föremålDatum [ÅÅÅÅ-MM-DD] då föremålet visas som "Dagens föremål" i webCarlotta
Datum - Förvärv till museet
Levnadsår
Levnadsår - Modellnamn/Fabrikat
Månad - Månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
Tidpunkt - Användning
Tidpunkt - Fotografering
Tidpunkt - Tillverkning
Tidsstämpel för bildinläsningUnikt identifierande tidsstämpel för bildinläsningen
Tidsstämpel för kommentar
Vecka - Veckans föremålVeckonummer [ÅÅÅÅ-VV] då föremålet visas som "Veckans föremål" i webCarlotta