logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkivliggare
Avbildat arrangemang
Beskrivning
Bildformat
BildkällaPlats och namn för det fysiska dokument som bilden konverterades från
BildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
Creative commons
Förekommer som
Förlaga
Förvärvsomständigheter
Fyndkatalog
Historik
Huvudliggare
Källor, Kulturnav - samma som
Källor, uri - samma somLänk till auktoritet/uri som är samma som (t.ex. från en personpost till samma person i kulturarvsdata/wikidata/viaf/kulturnav).
Källor, Viaf - samma som
Källor, Wikidata - samma som
Källor, Wikipedia - beskrivs av
Karlins lappkatalogDirektcitat hämtat ur Karlins lappkatalog
Kommentarsstatus
Kommentarstext
Litteratur och arkivhänvisning
Modellnamn/Fabrikat
Montering
Påskrift
Persontext
Presentationstext
Samtidiga förvärv
Se även förvärv
Signering
Spärrat objektDetta dataelement skapades av Sven Berglöf för att illustrera hur spärrtermer fungerar. Läggs in på de objekt som inte skall synas. Värdet är oväsentligt, men kan t ex avspegla orsaken till att objektet inte skall visas.
Teknisk analys
text - digital presentation
Text i dokument
Tidigare samling
Uppgiftsbok
Verksamhet