logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTLitteratur och arkivhänvisning

CountValue
1A. Eman, Die Ägyptische Religion, Berlin 1909, sid. 90.
4A. Erman: Die Ägyptische Religion, Berlin 1909, sidan 159
1A. Erman: Die Ägyptische Religion, Berlin 1909, sidan 159.
1A .Erman: Die Ägyptische Religion. Berlin 1909. Sid 90-91.
1A. Granqvist, Ekipage, Nordiska Museet.
1A.H. Church: English Earthenware, Lond. 1911 fig 68.
1A. Hayden, English Earthenware, sid 429.
1A.P.F. Robert-Dumesnil: Le peintre graveur francais (Paris 1835-1871) Bd II p. 188 och Bd XI, p. 233
1A 2088
1Aage Krarup-Nielsen: Hovedægere. Avbildad i Berlinske Tidernes söndagsbilaga september 1930.
1Adam Leonhard, Buddhastastuen, jmf sid 72, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, jmf pl 14, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, pl 24, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, pl 26, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, pl 42-43, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, pl 6 även sid 33 och 74, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, sid 71, Stuttgart 1925.
2Adam Leonhard, Buddhastatuen, sid 71.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, sid 80, uhrsprung und Formen der Buddhagestalt, Stuttgart 1925.
1Adam Leonhard, Buddhastatuen, Stuttgart 1925, jmf s 26.
1Adelheim G, Das Revaler Bürgerbuch 1624-1690, Nr. 823
1Adelheim G, Das Revaler Bürgerbuch 1710-1786, Nr. 771.
1Adelheim G, Revaler Ahnentafel, sidan 55
1Adell, Arthur, GREGORIANIK I. De bundna formerna. En handledning med musikbilaga. Lund 1963. Adell, Arthur, NYA TESTAMENTET PÅ SVENSKA 1526. Till frågan om dess tillkomst och karaktär. En kyrkohistorisk studie. Lund 1936. ADELL,Arthur. Musikhandskrifter från Högs och Bjuråkers kyrkor. 1941
1Adelns ättartavlor Elgenstierna, Stenbock. tab. 68
1A Dictionary of Buddhism
1African Art, Nov 1988, vol xx11, Sala Mpask i södra Centrala Zaire. Volprecht, Sammlung Clausmeyer, Afrika, Köln 1972, se nr 180.
1agnes
1Aktuell Svensk Form, okt 1982
1Aktuell Svensk Form 1982/83
1Albrecht, Morgenländische Motive IV
1Album Alt-Ludwigsburg, nr 229 (WB)
1Alexander Corvin, adlad och adopt. Kordenankar, (son av Daniel Petri Corvin, Tab. 1), till Bankeberg i Fliseryds socken Kalmar län. Född 1725-02-22 i Vadstena. Student i Uppsala4 1745-03-15. Volontär vid fortifikationen 1746-10-02. Konduktör därst. 1749-12-29. Löjtnant 1755-04-14. Kapten 1763-03-08. Adlad jämte sin broder Daniel 1772-09-08 och adopt. på sin äldste broders adelskap (med honom introd. 1773 under nr 1985). Major 1775-03-08. Generalkvartermästarelöjtnant 1776-12-20. RSO 1779-01-24. Överstes avsked 1786-04-12. Död 1801-04-11 på Bankeberg. 'Han kommenderades 1757 till Pommern och bevistade alla årens fälttåg, varunder han deltog i flera drabbningar samt uppförde åtskilliga skansar och fältverk. Var därjämte 1758 befälhavare för ingenjörkåren i Anklam under denna fästnings belägring samt blev vid densammas övergång fången 1759-01-22 hos preussarna, men s. å. i mars utväxlad.' Gift 1:o 1764-12-12 Väsby med Christina Dorotea Hammarskjöld, född 1747-04-22 Virbo, död 1790-10-13 på Bankeberg, dotter av Lars Hammarskjöld, och hans 2:a fru Anna Regina Rothlieb. Gift 2:o 1797-12-01 på Tegelbruket vid Kalmar med Sofia Vilhelmina Charlotta von Segebaden, född 1773-08-23, död 1823-03-21 i Landskrona, dotter av majoren Achates Detlof von Segebaden och Eva Catharina von Platen, båda av pommersk adel.
2Alfred Rohde, Die Geschichte der Wissenschaftlichen Instrumente, Leipzig 1923
1Algond H., Le Velour
1Algond H., Le Velour, pl. 12
1Algond H., Le Velour, pl. 8
1Alin Margareta: Carsten sov på sextio idioter. Kulturens årsbok 2002
1Allernagne: Les cartes à jourer sidan? en snarlik lek från 1860-talet i Tyskland.
1Allers
6allgemeines lexikon der bilden der künstler, uts. Hans Vollmer, Leipzig 1933, sid. 411 vol 27
1All jordens spel och lekar, sid. 96-97.
1Allmänna skrån
1Allmogeslöjd från Malmöhus, fig. 382, fr Rönnebergs härad
1Allmogeslöjd från Malmöhus län
1Allmogeslöjd från Malmöhus län, fig. 36
1Allmogeslöjd från Malmöhus län, fig. 391
1Allmogeslöjd från Malmöhus län, fig. 395
1Allmogeslöjd från Malmöhus län, fig. 400, Bara hd
1Allmogeslöjd från Malmöhus län, fig 381, märkt EJD 1784 fr Bara härad, samma blommor, men förenklade på Kulturens åkdyna
1Allmogeslöjd från Malmöhus län, fig 388, Vemmenhögs hd, möjl. Grönby, exakt samma mönster sign HPD Anno 1810
1Allmogeslöjd från Malmöhus län bild 115
1Allmogeslöjd från Malmöhus län bild 28
1Allmogeslöjd från Malmöhus län bild 75
1Allmogeslöjd från Malmöhus län fig. 262
1Allmogeslöjd från Malmöhus län fig. 268
1Allmogeslöjd från Malmöhus län fig 237
1Allmogeslöjd från Malmöhus län i bild 205
1Allmogeslöjd från Malmölhus län, Malmö 1916
1Alm Josef, Blanka vapen och skuddsvapen, 1932:41.
1Alm Josef, Blanka vapen och skyddsvapen från och med 1500-talet till våra dagar, sida 97.
1Alm sida 24
1Altes Bayrisches Porzellan, nr 2048, pl 23.
1Alte Tafeldamast, omslaget, Josephus Praga, Sachsen eller Schlesien
1Alt-Ludwigsberg, nr 31 (W-B)
1Alt-Ludwigsburg, nr 23 (WB)
1Alt-Ludwigsburg, nr 319. Kat-59, nr 257, 258
1Ambrosiani Sune, Pukebergs Glasbruk 1871-1946, sida 51 f.
2AM Herlits - Geselius: Rörstand s. 141-142
3Amnylén folkdräkter, bild sidan 68
1AM Nylén folkdräkter, bild sidan 68
2Anderbjörk och Nisbeth; Gammalt Glas, Icaförlaget 1968, sid 92.
1Anders Björk och Nisbeth, gammalt glas, ICA-förl. 1968
4Anders Dahlmans uppsats 1990.
2Andersen Ellen, Moden i 1700-årene, Danske dragter, Nationalmuseet, Köpenhamn.
1Anders L Dahlman 1990
1Anders L Dahlmans uppsat 1990: 1800 talets mitt.....
1Anders L Dahlmans uppsats: Kouchet 1990 (ev gjuten i Kina).
1Anders L Dahlmans uppsats 1990: Mayong tillverkad i Shan-staten, 1800-tal.
2Anders L Dahlmans uppsats 1990:sannoligt 14/1500 tal, besläktad med Chiengsen....
1Anders L Dahlmans uppsats 1990.
1Anders L Dahlman uppsats 1990
1Anders Olsson; Lunds mekaniska verkstad
1Andreas Hasselgren, Utställningen i Stockholm 1897. Beskrifvning i ord och bild öfver Allmäna konst och industriutställningen
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 150.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 160
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 201.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 213.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 222.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 321.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 339.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 358.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 406.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 457.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 458
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 503.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 669.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 670.
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 676
1Andrén, Erik m.fl; "Svenskt Silversmide- Guld- och silverstämplar i Sverige 1520-1850 ", 2000, sid 677.
1Andrén Erik, Hellner Brynolf, Hernmarck Carl, Holmqvist Kersti, Svenskt silversmide, sid 750 figur 90
128anges
1Anna Womack, Christian Hammer och Nordiska museet, sid. 80-101 Fataburen 2007
4Anne Marie Franzén, Målade kistor och skåp, s. 68-69
1Anne Marie Franzén, Målade kistor och skåp, sid. 68-69
1Annhelén Olsson, red., Yllebroderier, s. 66
1Annhelén Olsson, res., Yllebroderier, s. 66
1Ansstell, Alt- Ludwigsburger Porzellan, 1959
1Arbetade under slutet av 1960-talet-början av 1970-talet på Kulturen Konserveringsverkstad.
3Arcadius Kjerstin, 1968, Kistfötter. Seminarieuppsats.
1Archer M, English Delftware, kat, Amsterdam 1973.
1Ark. Nr CXXX brev.
2Arkiv 10.2836-2837
2Arkiv 115.20
1Arkiv 123.54
1Arkiv 21:32
3Arkiv 228.1
2Arkiv 310
1Arkiv 323
1Arkiv 342
1Arkiv 367
72Arkiv 409
8Arkiv 450
1Arkiv 458
1Arkiv 461.1
1Arkiv 51.34
1Arkiv 64.180: Anderberg Adolf, Två lundakonstnärer, särtryck ur Finn 1913
1Arkiv 64.180: Sven Bengtsson in Memoriam av Hans Erlandsson
1Arkiv 64.253
1Arkiv 87.56
1Arkiv 89.22
1Arkiv 89.22 (gåvobrev)
1Arkiv 93.22
1Arkiv CLXIV
1Arkiv CLXXX:1-7
1arkivet
1arkivet: Diplom
1Arkivhandlingen [Arkiv 178.22] berör kostnaderna för inköpt material till nybygget av husen där dörröverstycket var monterat.
1ARKIV LXXXIX:22
1Arkiv LXXXVII:56
1Arkivnr CXXX:1 brev
1Arkivnr LXXXVII:28 Släkttavla och fotografier.
5arkivnummer
15Arkivnummer CCX:22
1Arkivnummer CXXIII:40
66Arkivnummer CXXXIX
1arkivnummer finns
1Armstrong N, sid 118.
1Armstrong N, sid 98.
1Arnö-Berg, J., Serviser från Gustavsberg, s. 49.
1Arnö-Berg, J., Serviser från Gustavsberg, s. 72.
5Arnö-Berg, J., Serviser från Gustavsberg, s. 77, 80
2Arnö-Berg, J., Serviser från Gustavsberg, s. 80.
1Arnö-Berg. J. Serviser från Gustavsberg, sid. 50,52.
1Arnö-Berg J., 3) Serviser från Gustavsberg, s. 66, 102.
1Aron Westén: Svenska kongl. hofclericiets historia, I:3, Örebro 1814.
1Ars Hispaniae, ceramica y vidzio s. 107, figur 280.
1Artikel i DN 20001107, Vagnar på hällristningar, Nilsson Lars-Erik.
1Artikel i SDS 20010225 s B1. Svensson, Gary, Digitala pionjärer, datakonstens introduktion i Sverige.
1Artikel i uppgiftsboken: Våra förmödrar publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1984:4 uppdaterad 2019-03-03
1Artikel i uppgiftsboken: Våra förmödrar publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1984:4 uppdaterad 2019-03-03.
1Artikel ur "Kindsforskaren" Nr.4 ¿ 1997 Årg.8 Sid.7 [se länk nedan]
2Arvidsson Gösta; "Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet", sid 29
2Arvidsson Gösta; "Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet", sid 33-62, sid 269, bild sid 261
1A Stohr, Deutsche Fayencen und deutches Steingut, Berlin 1919
2Atchley C, A History of the use of incense, 1909.
1Att bo på 22 m². Tre studentrum i Lund. En hempoolsdokumentation.
1Augustin Ehrensvärd, född 25 september 1710 på Fullerö i Västerås-Barkarö socken i Västmanland, död 4 oktober 1772 på Saris i Virmo socken, Finland, var en svensk greve, fältmarskalk och konstnär som var skärgårdsflottans och Sveaborgs skapare. Ehrensvärd var son till Johan Jacob Scheffer, adlad Ehrensvärd 1717 och Anna Margaretha, född Mannerheim. Ehrensvärd var gift med Catharina Elisabeth Adlerheim som var Bureättling och ättling till Urban Hjärne. Deras enda barn var Carl August Ehrensvärd.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r 201.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r B 118.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r B 46.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r E 2.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r E 31.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r E 35.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r F 205.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r F 208.
2Auktionskatalogen från Svaneholm 1934, N:r F 235.
1Auktionskatalogen från Svaneholm 1934.
1Auktionskatalog nr 115, Taj. 25.
1Auktionskatalog over prof Sgiurd Wandels samling af Midddelaldelige manuskriper og..
1Auktionskatalog Sammlung Meyer-am Rhyn, Zürich, fig. 216
1A Valuable painting from Ming dynasty China
1Avbildad i Dücret II abb. 119a.
1Avbildad i Dücret III abb. 109.
1Avbildad i Kulturens årsbok 1984 sid. 51.
2Av lera och salt - om stenkärlsfabrikerna i Raus och Wallåkra. Helsingborgs museum 1981
21Avseende fäktmästaren och träningslokaler se: Fäktmästarna vid Lunds universitet. Tersmeden, Fredrik, i Lugi Fäktförening 100 år 1912-2012, (red.) M Erenius, F. Hanell & A. Lundqvist, (2012), LUGI Fäktförening. Pehr Henrik Ling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10716, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Lindroth), hämtad 2019-06-27.
1Axelsson Åke [övrig information saknas på katalogkort]