logo

Carlotta - the museum database

Konstslöjdanstalten på Kulturen, KSAL

Object description

I slutet av 1800-talet etablerades ett flertal föreningar och institutioner som hade för avsikt att bevara och förnya inhemsk textil konst. Tankar om hur textilkonstens kulturarv skulle bevaras och förnyas fanns det däremot olika uppfattningar om. I dessa diskussioner växte konstslöjdanstalten i Lund (KSAL) fram och skapade sig en position i relation till övriga aktörer på arenan. I spetsen för verksamheten stod dess föreståndare Georg J:son Karlin och de formgivare och konstnärer som anstaltens styrelse knöt till verksamheten.

KSAL kom tillsammans med Kulturhistoriska föreningens museum och Sydsvenska konstindustrilotteriet att forma en treenighet – en verksamhet i gränslandet mellan kulturhistoria och konstindustri.

Visat namn
Konstslöjdanstalten på Kulturen; KSAL
Förekommer som
Brukare/Ägare; Tillverkare; Skola; Konstnär/Formgivare; Förvärvat från; Annan anknytning; Avbildad person
Personnamn - Annan anknytning
Ytterström [elev vid hårdslöjd omkring 1900]; Weimarck Elvi [elev?, väverska omkring 1929]; Schubert Stina [teckningslärare 1933]; Schubert Stina [lärare i teckning 1933]; Norlind Ernst; Nilsson Thilda [elev, brodös 1900-1901]; Månsson Per; Kristoffersson Ruth [elev 1932]; Hansson Eric KSAL [Konservator vid Kulturen 1930-1960.]; Hallgren Kerstin; Hallbäck Jönsson Agda [elev, anställd 1912-1916 (?) ]; GAN; Bremer Dorri [väverska]; Sahlström Bror Axel [facklärare]; Rydberg Maria; Persson Inga [elev? 1930]; Olsson Per Axel [anställd på Kulturen 1908-1925]; Mårtensson Jöns [elev trä och metall, senare anställd som konservator]; Larsson Helga [elev]; Karlsson Anna [vävlärare 1921-1949]; Jönsson Ingeborg [elev 1930-1931]; Engström Maria [elev 1911, teckningslärare 1920-talet]; Björkman Martin [?]; Waltersdorff Emelie von [tecknare omkring 1901]; Strand-Björklund Hanna [elev 1932]; Reventlow Benny [elev/lärarinna ? 1918]; Persson Alma [elev 1925/1926, senare brodös under 3 år]; Osslund Helmer; Nordström Anna [elev 1897, 1:a eleven]; Nilsson Mathilda [elev 1901-1902, vävkursen]; Johnson Ivar [elev 1904-1905]; Johansson Anna KSAL [elev någon gång mellan 1890 och 1920]; Hjertén Sigrid; Fjaestad Maja [verksam vid 1900-talets början]; Dinclau Hildegard [elev 1934]; Borglin Margit [elev 1925/1926, senare brodös, elev 1934(?)]; Andersson Anna KSAL [elev 1900-1901]; Rudmark Karin [elev om kring 1925 (?). tecknerska, väverska]; Petrowsky Lycka [?]; Persson Hulda [elev 1925-1926]; Norehn Märta [elev 1933-1934]; Nilsson Henry [elev 1905]; Måås-Fjetterström Märta [textil facklärare 1902-1905]; Lundegård Justus; Lundberg Anna; Ljungberg Edith [elev 1928-29, senare anställd på 1930-talet]; Larsson Hulda KSAL [elev(?) cirka 1890-1910]; Holmberg Olin Anna [elev 1912-15, anställd som väverska 1916]; Christenson Elise [elev 1882/1883 samt 1903-1904]; Cederqvist-Hallgren Edith [elev 1922-1923, därefter anställd som brodös fram till 1925.]; Carlsson Anna KSAL; Bengtsson Karna Bjäresjö [väverska 1890-1916 cirka]; Anderberg Anna [elev 1929]; Åkerman Märta KSAL; Teuchler Emy von; Svensson Ragnar [elev 1904 trä och metall]; Svensson Colma [mönstertecknerska]; Selander Marta [elev]; Schartau S; Persson Henning [smed]; Nørstebø Marit [elev 1937]; Nilsson Cecilia KSAL; Landberg Mattis [väverska för lotteriet]; Krabbe Margit; Ernberg [elev omkring 1920]; Eriksson Svalöv [elev]; Asthammar Svensson Märta [elev 1924]; Persson Cecilia KSAL [väverska/mönsterriterska 1891-1901]; Nilsson Axel amanuens [amanuens 1893-1902]; Nilsson Anna KSAL [elev]; Mattson-Schanche Thyra [mönsterriterska (?)]; Lundqvist Blända [elev 1929]; Jönsson Sture KSAL [elev 1901 trä och metall]; Holmstedt Inga Kari [väverska för lotteriet]; Carlsson-Banke Signe [elev 1922-1925, därefter anställd som brodös]; Albrecktsson Wikander Anna [elev 1921]; Svensson Emmy [elev 1929-1930, väverska]; Ringius Clara [elev 1936]; Olsson Bengta; Nilsson Louis; Nilsson Ester KSAL [elev 1923]; Lindén Estrid; Larsson Agda KSAL [mönstertecknare 1913]; Lagesdotter von Irgens Bergh Ingjerd; Eriksson Thyra [elev 1901-1902]; Elgström Anna-Lenah [?]; Berger Elisabeth [lärare i broderi]; Banke Signe [elev 1925, brodös]; Nilsson Hulda [elev 1914, broderikursen]; Mittendorf Ingan [elev 1929]; Jönsson Hildegard [elev]; Hansen Thomas [elev ca 1890/1900]; Gräns Anders [konservator]; Andreasson-Wenchert Alma [från 1898 anställd som gobelingvävs lärare]; Andersson Gerda [elev 1902-1903, broderikursen]
Årtal - Verksamhet
1897-1933 [(-1939 vävkursen)]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Torna
Stad
Lund
Gård
Kulturen
Gruppering
Regis 2006; Regis 2007; Regis 2011; Regis 2017; Regis 2018; Regis 2019; Regis 2020; Regis 2021
Persontext

I slutet av 1800-talet etablerades ett flertal föreningar och institutioner som hade för avsikt att bevara och förnya inhemsk textil konst. Tankar om hur textilkonstens kulturarv skulle bevaras och förnyas fanns det däremot olika uppfattningar om. I dessa diskussioner växte konstslöjdanstalten i Lund (KSAL) fram och skapade sig en position i relation till övriga aktörer på arenan. I spetsen för verksamheten stod dess föreståndare Georg J:son Karlin och de formgivare och konstnärer som anstaltens styrelse knöt till verksamheten.

KSAL kom tillsammans med Kulturhistoriska föreningens museum och Sydsvenska konstindustrilotteriet att forma en treenighet – en verksamhet i gränslandet mellan kulturhistoria och konstindustri.

Litteratur och arkivhänvisning
Lindh, Kerstin; Snövits död - en ny formvilja med inslag av textil tradition, i Föreställningar om döden, 2017; Märta Lindström; "Konstslöjdsanstalten och Lotteriet" i Kulturens Årsbok 1982, sid 49-62.; Böttiger; Nordiska Museets utställning av vävda tapeter 1902, Stockholm 1902, sid 55-60; Arkiv 89.22