logo

Carlotta - the museum database

Konstslöjdanstalten på Kulturen, KSAL

Object description

I slutet av 1800-talet etablerades ett flertal föreningar och institutioner som hade för avsikt att bevara och förnya inhemsk textil konst. Tankar om hur textilkonstens kulturarv skulle bevaras och förnyas fanns det däremot olika uppfattningar om. I dessa diskussioner växte konstslöjdanstalten i Lund (KSAL) fram och skapade sig en position i relation till övriga aktörer på arenan. I spetsen för verksamheten stod dess föreståndare Georg J:son Karlin och de formgivare och konstnärer som anstaltens styrelse knöt till verksamheten.

KSAL kom tillsammans med Kulturhistoriska föreningens museum och Sydsvenska konstindustrilotteriet att forma en treenighet – en verksamhet i gränslandet mellan kulturhistoria och konstindustri.

 1. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 1615
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lund, Skåne
  Time:
  1935
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 2. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 6142
  Location:
  Herrehuset, Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska huset, Lund, Skåne
  Time:
  1942-02-20 [omkring]
  Person:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Nilsson Harald Landskrona
 3. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 6619
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska huset, Locus Peccatorum, Lund, Skåne
  Time:
  1943-01
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 4. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 6620
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska huset, Locus Peccatorum, Lund, Skåne
  Time:
  1943-01
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 5. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 6629
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska gården, Lund, Skåne
  Time:
  1943-01
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 6. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 6630
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska gården, Lund, Skåne
  Time:
  1943-01
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 7. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 6631
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska gården, Lund, Skåne
  Time:
  1943-01
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 8. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 13108
  Location:
  Konstslöjdsanstalten, Kulturen, Lund, Skåne
  Person:
  Hagblom Kurt, KSAL, Månsson Per [?]
 9. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  C 13109
  Location:
  Konstslöjdsanstalten, Kulturen, Lund, Skåne
  Person:
  Hagblom Kurt, KSAL, Månsson Per [?]
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  D 310.6
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lindforska huset, Locus Virtutum, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1951
  Person:
  Kjellberg Sven T, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 11. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  D 456.16
  Location:
  Intendentbostaden, Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1952
  Person:
  Kjellberg Sven T, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 12. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  D 458.30
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1952
  Person:
  Kjellberg Sven T, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 13. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  D 458.33
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lund, Skåne, Sverige, Thomanderska huset, Ystadhuset
  Time:
  1952
  Person:
  Kjellberg Sven T, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 14. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  D 1398.32
  Location:
  Konstslöjdanstalten på Kulturen, Kulturen, Lund, Skåne
  Person:
  Blomqvist Ragnar, Konstslöjdanstalten på Kulturen
 15. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3188.10A
  Location:
  Konstslöjdsanstalten, Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Westrup Lars
 16. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3188.17A
  Location:
  Konstslöjdsanstalten, Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Westrup Lars
 17. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.15
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 18. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.16
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 19. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.17
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 20. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.18
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 21. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.19
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 22. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.20
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 23. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.21
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 24. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.22
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 25. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.23
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 26. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.24
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 27. Thumbnail
  Name:
  fotografi, repro
  Identity:
  D 3189.25
  Location:
  Kulturen, Lund, Skåne, Sverige
  Time:
  1981
  Person:
  KSAL, Ramsing Edith, Westrup Lars
 28. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 501.10
  Time:
  1982
  Person:
  KSAL, Mårtensson Jöns, Westrup Lars
 29. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 501.11
  Time:
  1982
  Person:
  Anderberg Anna KSAL, KSAL, Westrup Lars
 30. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 501.12
  Time:
  1982
  Person:
  Anderberg Anna KSAL, KSAL, Westrup Lars
 31. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.1
  Person:
  Cederqvist-Hallgren Edith, KSAL, Westrup Lars
 32. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.2
  Person:
  Cederqvist-Hallgren Edith, KSAL, Westrup Lars
 33. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.3
  Person:
  Eriksson Thyra, KSAL, Westrup Lars
 34. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.4
  Person:
  Eriksson Thyra, KSAL, Westrup Lars
 35. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.5
  Person:
  Föreningen Handarbetets Vänner, Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 36. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.6
  Person:
  Föreningen Handarbetets Vänner, Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 37. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.7
  Person:
  Föreningen Handarbetets Vänner, Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 38. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.8
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 39. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.9
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 40. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.10
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 41. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.11
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 42. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 502.12
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 43. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.1
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 44. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.2
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 45. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.3
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 46. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.4
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 47. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.5
  Person:
  Jönsson Ingeborg, KSAL, Westrup Lars
 48. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.6
  Person:
  Anderberg Anna KSAL, KSAL, Westrup Lars
 49. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.7
  Person:
  Hallbäck Jönsson Agda, KSAL, Westrup Lars
 50. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.8
  Person:
  Hallbäck Jönsson Agda, KSAL, Westrup Lars
 51. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.9
  Person:
  Hallbäck Jönsson Agda, KSAL, Westrup Lars
 52. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.10
  Person:
  Hallbäck Jönsson Agda, KSAL, Westrup Lars
 53. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.11
  Person:
  KSAL, Lundqvist Blända, Westrup Lars
 54. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 503.12
  Person:
  KSAL, Lundqvist Blända, Westrup Lars
 55. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 504.1
  Person:
  KSAL, Lundqvist Blända, Westrup Lars
 56. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 504.2
  Person:
  Kristoffersson Ruth, KSAL, Westrup Lars
 57. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 504.3
  Person:
  Kristoffersson Ruth, KSAL, Westrup Lars
 58. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 504.4
  Person:
  Kristoffersson Ruth, KSAL, Westrup Lars
 59. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 504.5
  Person:
  Kristoffersson Ruth, KSAL, Westrup Lars
 60. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  E 504.6
  Person:
  Kristoffersson Ruth, KSAL, Westrup Lars