logo

Carlotta - the museum database

Sydow C Wilhelm von, Sydow Carl Wilhelm von, Sydow C W von :: docent, professor

Object description

Carl Wilhelm von Sydow, född den 21 december 1878 i Ryssby församling, Kronobergs län, var en svensk folklivsforskare.

Carl Wilhelm von Sydow avlade mogenhetsexamen i Växjö 1897 och skrevs in i Smålands nation vid Lunds universitet 1898. Han disputerade för filosofie doktorsgraden 1909 och blev 1910 docent i nordisk och jämförande folkminnesforskning. Sydow var amanuens vid Konstmuseet respektive vid Historiska museet i Lund 1909–1910 samt vid universitetsbiblioteket 1910–1918. Han blev 1921 föreståndare för Hyltén-Cavallius' stiftelse för svensk folkminnesforskning. Han tilldelades professors namn 1939 och var innehavare av en personlig professur åren 1940–1944. Han grundade Folklivsarkivet i Lund och medverkade till bildandet av Vetenskapssocieteten i Lund.

Carl Wilhelm von Sydow gifte sig första gången 1906 med Anna Maria Quennerstedt (1865–1924) och blev med henne far till kapten Axel Ulrik Bertil von Sydow (1907–1972). I sitt andra äktenskap, vilket ingicks 1926 med friherrinnan Maria Margareta (Greta) Rappe (1892–1984), blev han far till skådespelaren Max von Sydow.

1914 grundade han den folkloristiska tidskriften Folkminnen och Folktankar.

Visat namn
Sydow C Wilhelm von; Sydow Carl Wilhelm von; Sydow C W von
Förekommer som
Förvärvat från; Brukare/Ägare; Annan anknytning; Författare
Förnamn
Wilhelm; Carl
Efternamn
von Sydow
Levnadsår
1878-1952
Namn - Annan anknytning
Folkminnen och Folktankar
Verksamhet
Folkloristisk kvartalstidskrift
Årtal - Verksamhet
1914-
Sydow Greta von [maka 2]
Levnadsår
1892-12-08-1984-07-25
Titel - Personens
fru, professorska
Sydow Max von [son i 2:a giftet]
Levnadsår
1929-04-10-
Titel - Personens
docent; professor
Land
Sverige
Landskap
Skåne; Småland [född]
Härad
Torna
Persontext

Carl Wilhelm von Sydow, född den 21 december 1878 i Ryssby församling, Kronobergs län, var en svensk folklivsforskare.

Carl Wilhelm von Sydow avlade mogenhetsexamen i Växjö 1897 och skrevs in i Smålands nation vid Lunds universitet 1898. Han disputerade för filosofie doktorsgraden 1909 och blev 1910 docent i nordisk och jämförande folkminnesforskning. Sydow var amanuens vid Konstmuseet respektive vid Historiska museet i Lund 1909–1910 samt vid universitetsbiblioteket 1910–1918. Han blev 1921 föreståndare för Hyltén-Cavallius' stiftelse för svensk folkminnesforskning. Han tilldelades professors namn 1939 och var innehavare av en personlig professur åren 1940–1944. Han grundade Folklivsarkivet i Lund och medverkade till bildandet av Vetenskapssocieteten i Lund.

Carl Wilhelm von Sydow gifte sig första gången 1906 med Anna Maria Quennerstedt (1865–1924) och blev med henne far till kapten Axel Ulrik Bertil von Sydow (1907–1972). I sitt andra äktenskap, vilket ingicks 1926 med friherrinnan Maria Margareta (Greta) Rappe (1892–1984), blev han far till skådespelaren Max von Sydow.

1914 grundade han den folkloristiska tidskriften Folkminnen och Folktankar.

Källor, Wikipedia - beskrivs av
sv.wikipedia.org

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.