logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 52916.26 :: mönster

Object description
Mönster för bildväv. På ett matt, halvgenomskinligt papper är ett mönster tecknat med brunsvart bläck. Mönstret är stående, rektangulärt med fåglar i mitten omgivna av täta blad. Fåglarna har stjärten åt varsitt håll, men båda tittar till höger (vänster?). Längs långsidorna och överkanterna är en tunn linje dragen.
Inventarienummer
KM 52916.26
Sakord, snävare term
mönster
Antal
1
Huvudliggare

KM 52916.26 Mönster. Tecknat, bläck. Papper. Mått 49,5x26,5 cm. Anna Nordström. 1900-tal början. På ett matt, halvgenomskinligt papper är ett mönster för bildväv tecknat med brunsvart bläck. Mönstret är avlångt, stående, med fåglar i mitten omgivna av täta blad. Fåglarna har stjärten åt varsitt håll, men båda tittar till höger (vänster?). Längs långsidorna och överkanterna är en tunn linje dragen.

Tidigare huvudliggartext: Mönsterböcker och ritningar, från Konstslöjdsanstalten, Kulturen. tid 1900-tal .

m/l: M

förvärvsomständigheter: Gåva

förvärvad från: Frk Anna Nordströms dödsbo, Allhelgona-backen Lund

[Vid inventering av KSAL material 2019 av Lena Lundström återfanns mönstren felaktigt märkta m KM 52914.23 respektive helt omärkta. Mönstren märktes med korrekt KMnr och gavs undernummer 1-29. /KH]

Beskrivning
Mönster för bildväv. På ett matt, halvgenomskinligt papper är ett mönster tecknat med brunsvart bläck. Mönstret är stående, rektangulärt med fåglar i mitten omgivna av täta blad. Fåglarna har stjärten åt varsitt håll, men båda tittar till höger (vänster?). Längs långsidorna och överkanterna är en tunn linje dragen.
Historik
Arbetsmaterial från KSAL:s verksamhet på Kulturen, tidigare ej inskrivet.; Mönsterböcker och ritningar, från Konstslöjdsanstalten, Kulturen. tid 1900-tal
Material
papper
Teknik
bläck; tecknat
Mått
49,5x26,5 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1900-tal [början]
Personnamn - Tillverkare
Nordström Anna [troligen]
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Skåne
Stad - Tillverkning
Lund
Personnamn - Annan anknytning
KSAL
Personnamn - Brukare/Ägare
Nordström Anna
Land - Brukare/Ägare
Sverige
Landskap - Brukare/Ägare
Skåne
Stad - Brukare/Ägare
Lund
Motivord
blad; fågel
Klassifikation Kulturen
D7g
Personnamn - Förvärvat från
Nordström Anna dödsbo
Datum - Förvärv till museet
1960
Förvärvsomständigheter
gåva enligt testamente
Datum - Antikvarie katalogisering
2019-08-15
Personnamn - Antikvarie katalogisering
Lundström Lena
Gruppering
KSAL; Regis 2020