logo

Carlotta - the museum database

Andreasson-Wenchert Alma, Andreasson-Wenckert Alma :: fru, konstvävare

Object description
Alma var lantbrukardotter och växte upp i Torna-Hällestad. År 1898 blev hon anställd på museets Konstslöjdanstalt för att hjälpa Anna Karlin med undervisningen i gobeläng och flamsk och bodde i början hos familjen Karlin inne på museiområdet. Utbildad vid Tekniska skolan åren omkring 1905.
Visat namn
Andreasson-Wenchert Alma; Andreasson-Wenckert Alma
Signatur
AAW [spegelmonogram]
Förekommer som
Förvärvat från; Avbildad person; Brukare/Ägare; Annan anknytning; Tillverkare
Förnamn
Alma
Efternamn
Andreasson [född]; Wenchert [gift]
Levnadsår
1880-1964
Personnamn - Annan anknytning
KSAL
Titel - Personens
fru; konstvävare
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Gruppering
Regis 2005; Regis 2006; Regis 2009; Regis 2016
Persontext
Alma var lantbrukardotter och växte upp i Torna-Hällestad. År 1898 blev hon anställd på museets Konstslöjdanstalt för att hjälpa Anna Karlin med undervisningen i gobeläng och flamsk och bodde i början hos familjen Karlin inne på museiområdet. Utbildad vid Tekniska skolan åren omkring 1905.
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1980, s. 86