logo

Carlotta - the museum database

Zoll Kilian Christoffer, Kilian Christoffer Zoll

Object description

Född i Hyllie nära Malmö, död på Stjärnarp, Halland. Tillhörde Düsseldorfskolan och målade folklivsbilder, landskap, altarbilder, porträtt samt barnskildringar.

Han studerade vid konstakademien i Stockholm 1835-1839 och fick vid denna tid sälja en och annan målning till konstföreningen och fick porträttbeställningar. Inom akademien behandlade Zoll liksom kamraterna mest mytiska och historiska ämnen, men så snart han blivit självständig ägnade han sig åt folklivsmålning.

Han reste, flitigt tecknande, genom Skåne, Halland, Småland och Dalarna. Under dessa strövtåg fick han vid ett besök på herrgården Botorp 1842 beställning på en altartavla för Linderås kyrka (målningen fullbordades 1844). Vintrarna 1845 och 1846 studerade Zoll vid akademien i Köpenhamn. 1848 följde han Kronobergs regemente till Slesvig. Men då Sverige inte blev inblandat i kriget stannade han i Köpenhamn. Där målade han porträtt innan han återvände till Sverige senare samma år.

I akademiens utställningar deltog han 1850, 1853, 1856 och 1858 med sammanlagt 19 oljemålningar. Hans tavlor från denna tid behandla ämnen som Barn lekande med en katt, Mormors glädje, Gumma vid spinnrocken.

1854 reste han till Düsseldorf i sällskap med Bengt Nordenberg. Han studerade där tillsammans med bland annat Marcus Larson med vilken han tillsammans utförde en del målningar. Han kom tillbaka till Sverige 1855 och sökte tillsammans med Nordenberg 1856 ett resestipendium som blivit ledigt efter Johan Fredrik Höckert, men han kunde ej få det då han var äldre än bestämmelserna medgav.

Året därefter återvände han, nu gift, till Düsseldorf och återkom 1858 efter att han i Köpenhamn avslutat en historiemålning, "Dolgorukij och Golovin nedlägga vapnen för Karl XII efter slaget vid Narva". Ännu en gång reste han genom Halland under konstnärliga studier och hade planerat att återvända till Düsseldorf. Han insjuknade dock och avled innan dess.

 1. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224
  Sakord: se undernummer, skissbok
  Person:
  Nordenberg Bengt, Zoll Henriette, Zoll Kilian Christoffer
 2. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.1
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Horn, Småland, Traryd, Östergötland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.2
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 4. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.3
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Köphultasjön, Marebro, Småland, Ås
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.4
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Mörarp, Mörarps kyrka, Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.5
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Dänningelanda kyrka [?], Småland, Tävelsås kyrka, Vederslövs gamla kyrka [?]
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.6
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Dänningelanda kyrka [?], Småland, Tävelsås kyrka, Vederslövs gamla kyrka [?]
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 8. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.7
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland, Öjaby kyrka
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 9. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.8
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Glomslöf gästgifvaregård, Knäryds gästgifvaregård, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 10. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.9
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 11. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.10
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Linderås, Linderås kyrka, Östergötland
  Time:
  1842
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 12. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.11
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Düsseldorf, Düsseldorfs rådhus, Glomslöf gästgifvaregård, Knäryds gästgifvaregård, Tyskland, Östergötland
  Time:
  1842, 1852
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 13. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.12
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Barsebäck, Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 14. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.13
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 15. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.14
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Flädie, Flädie kyrka, Helsingborg, Kärnan, Rå, Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 16. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.15
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Norra Wram, Norra Wrams kyrka, Ottarp, Ottarps kyrka, Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 17. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.16
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Bjuv, Bjuvs kyrka, Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 18. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.17
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 19. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.18
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Asmundtorp, Skåne, Småland, Tofta, Tofta kyrka
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 20. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.19
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Jät, Jäts gamla kyrka, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 21. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.20
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Lönshult, Mörhult, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 22. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.21
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland, Åsnen
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 23. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.22
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Södermanland, Österåker, Österåkers kyrka
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 24. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.23
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Norrtälje, Strängnäs, Strängnäs brygga, Södermanland, Uppland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 25. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.24
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Norrtälje, Uppland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 26. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.25
  Sakord: skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 27. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.26
  Sakord: akvarell, skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 28. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.27
  Sakord: akvarell, skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 29. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.28
  Sakord: skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 30. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.29
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Görla, Norrtälje, Norrtälje kyrka, Uppland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 31. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.30
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Lekaryd, Lekaryd kyrka, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 32. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.31
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Dalarna, Garberg, Värmland
  Time:
  1845-1857 [1849]
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 33. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.32
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 34. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.33
  Sakord: skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 35. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.34
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 36. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.35
  Sakord: skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 37. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.36
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 38. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.37
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 39. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.38
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 40. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.39
  Sakord: skiss, teckning
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 41. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.40
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 42. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.41
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Halland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 43. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.42
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 44. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.43
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Skåne
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 45. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.44
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 46. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.45
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Rödjenäs, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 47. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.46
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Rödjenäs, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 48. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.47
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Oby, Småland
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 49. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.49
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Södermanland, Vingåker
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 50. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.50
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 51. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.51
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 52. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.52
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 53. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.53
  Sakord: skiss
  Location:
  Småland, Sverige, Ör, Örs kyrka
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 54. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.54
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland, Sverige
  Time:
  1847
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 55. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.55
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Småland, Sverige
  Time:
  1851
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 56. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.56
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 57. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.57
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 58. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.58
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 59. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.59
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer
 60. Thumbnail
  bild
  Objekt: KM 8224.60
  Sakord: skiss, teckning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1845-1857
  Person:
  Zoll Kilian Christoffer

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.