logo

Carlotta - the museum database

Krabbe Margit

Object description
KSAL. Inga övriga uppgifter kända vid registrering i databasen.