logo

Carlotta - the museum database

Ytterström

Object description
Inga ytterligare uppgifter kända vid inläggning i databasen.