logo

Carlotta - the museum database

Nilsson Axel amanuens :: amanuens [Kulturen], intendent [Nordiska museet], intendent [Rhösska museet], amanuens

Object description
Far till, intendent Göran Axel-Nilsson.
Object description

Axel Rudolf Nilsson, född 11 augusti 1872 i Källtorp, död 21 februari 1924 i Göteborg, var en svensk museiman och kulturhistoriker. Han var son till godsförvaltaren Nils Peter Nilsson och Charlotte Nilsson, född Richter.

Efter studentexamen och fil.kand. i Lund arbetade Axel Nilsson som amanuens hos Georg J:son Karlin på Kulturen i Lund. 1900 blev han amanuens och senare intendent på det 1891 nyöppnade Skansen och på Nordiska museet. Parallellt med museiarbetet var han 1904-1912 lärare i byggnadskonst på tekniska högskolan i Stockholm. 1909 kallades Axel Nilsson till uppdraget att koordinera tillkomsten av Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg, vars förste intendent han blev vid museets öppnande 1916.

Axel Nilssons museala insatser omfattade ett brett fält inom ämnena textil, bokkonst, museiteknik, keramik, byggnadsrenovering, kyrklig konst med mera. Han var även aktiv som folklivsforskare, fotograf, arkeolog, ingenjör, arkitekt och målare.

1906 gifte sig Axel med Berta Cavallin (1875-1938), dotter till kyrkoherde Samuel Gustaf Cavallin. Deras son Göran Axel Nilsson (1907-1999) gick i faderns fotspår och blev 1945 museichef vid Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. Göran Axel Nilssons äldste son, Christian Axel Nilsson (1934-2012), efterträdde honom som museichef på Röhsska 1986.

Object description
Axel Nilsson var född i Källstorp 1872 och inskriven vid Lunds universitet hösten 1891. År 1893 anställdes han som amanuens vid Kulturen. 1902 lämnar han Lund för Nordiska museet i Stockholm och biträdde med uppförandet av Rohsska konstslöjdsmuseet i Göteborg 1909. Fem år senare blev han chef för detta museum.
Visat namn
Nilsson Axel amanuens
Förekommer som
Förvärvat från; Brukare/Ägare
Förnamn
Axel
Efternamn
Nilsson
Levnadsår
1872-1924
Personnamn - Annan anknytning
KSAL; Cavallin Bertha [maka]; Tekniska Skolan Stockholm; Röhsska konstslöjdmuseet
Titel - Personens
amanuens [Kulturen]; intendent [Nordiska museet]; intendent [Rhösska museet]; amanuens
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Stad
Lund
Socken
Kågeröd
Gård
Stora Bjäma
Gruppering
Regis 2005; Regis 2006; Regis 2015; Regis 2010; Regis 2020
Persontext
Far till, intendent Göran Axel-Nilsson.;

Axel Rudolf Nilsson, född 11 augusti 1872 i Källtorp, död 21 februari 1924 i Göteborg, var en svensk museiman och kulturhistoriker. Han var son till godsförvaltaren Nils Peter Nilsson och Charlotte Nilsson, född Richter.

Efter studentexamen och fil.kand. i Lund arbetade Axel Nilsson som amanuens hos Georg J:son Karlin på Kulturen i Lund. 1900 blev han amanuens och senare intendent på det 1891 nyöppnade Skansen och på Nordiska museet. Parallellt med museiarbetet var han 1904-1912 lärare i byggnadskonst på tekniska högskolan i Stockholm. 1909 kallades Axel Nilsson till uppdraget att koordinera tillkomsten av Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg, vars förste intendent han blev vid museets öppnande 1916.

Axel Nilssons museala insatser omfattade ett brett fält inom ämnena textil, bokkonst, museiteknik, keramik, byggnadsrenovering, kyrklig konst med mera. Han var även aktiv som folklivsforskare, fotograf, arkeolog, ingenjör, arkitekt och målare.

1906 gifte sig Axel med Berta Cavallin (1875-1938), dotter till kyrkoherde Samuel Gustaf Cavallin. Deras son Göran Axel Nilsson (1907-1999) gick i faderns fotspår och blev 1945 museichef vid Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. Göran Axel Nilssons äldste son, Christian Axel Nilsson (1934-2012), efterträdde honom som museichef på Röhsska 1986.

; Axel Nilsson var född i Källstorp 1872 och inskriven vid Lunds universitet hösten 1891. År 1893 anställdes han som amanuens vid Kulturen. 1902 lämnar han Lund för Nordiska museet i Stockholm och biträdde med uppförandet av Rohsska konstslöjdsmuseet i Göteborg 1909. Fem år senare blev han chef för detta museum.
Litteratur och arkivhänvisning
sv.wikipedia.org; Kulturens årsbok 1992, sid 83-84