logo

Carlotta - the museum database

Svensson Colma

Object description
Colma Svensson var född i Skåne. Uppvuxen i ett idogt hem och i en trakt, där väfnadskonsten sedan gammalt stått högt, började hon redan tidigt få textila intressen. Genom resor i in- och utlandet, har hon utbildat sig i facket och vistades under 1903/1904 någon tid i Norge som stipendiat för att taga kännedom om nyare norsk väfnadskonst. Fröken Svensson är en af de mönsterriterskor, som lämna teckningar åt den i samband med kulturhistoriska museet i Lund stående konstslöjdanstalten. Bland annat "Israels barns tåg genom röda hafvet", inköpt för kulturhistoriska föreningens i Lund lotteri. / "Hvar 8 dag", Årg. 6 (1904/1905)
Object description
Verksam som mönsterriterska vid Kulturens Konstslöjdanstalt
Visat namn
Svensson Colma
Signatur
CS [monogram]
Förekommer som
Konstnär/Formgivare
Förnamn
Colma; Carolina
Efternamn
Svensson; Hallbäck
Levnadsår
1874-1952
Personnamn - Annan anknytning
KSAL
Gruppering
Regis 2017; Regis 2018
Persontext
Colma Svensson var född i Skåne. Uppvuxen i ett idogt hem och i en trakt, där väfnadskonsten sedan gammalt stått högt, började hon redan tidigt få textila intressen. Genom resor i in- och utlandet, har hon utbildat sig i facket och vistades under 1903/1904 någon tid i Norge som stipendiat för att taga kännedom om nyare norsk väfnadskonst. Fröken Svensson är en af de mönsterriterskor, som lämna teckningar åt den i samband med kulturhistoriska museet i Lund stående konstslöjdanstalten. Bland annat "Israels barns tåg genom röda hafvet", inköpt för kulturhistoriska föreningens i Lund lotteri. / "Hvar 8 dag", Årg. 6 (1904/1905) ; Verksam som mönsterriterska vid Kulturens Konstslöjdanstalt
Litteratur och arkivhänvisning
"Hvar 8 dag", Årg. 6 (1904/1905)