logo

Carlotta - the museum database

KM 21463 :: dagstorpsstenen, runsten

Inventarienummer
KM 21463
Sakord
dagstorpsstenen; runsten
Antal
1
Historik

Stenen hittades 1910 av lantbrukaren Nils Paulsson, vilken fann fragment av runor på bitar från en sten som nyligen hade sprängts och därefter förts till en stenkross för vidare nedmalning. Paulsson visade fyndet för Kulturens intendent Georg J:son Karlin, vilken lät samla in bitarna (först 24 stycken, senare hittades totalt 104 bitar) och föra dem till sitt museum för att åter sammansätta dem.

Det andra namnet i inskriptionen tolkades ursprungligen som "Itaker" men har senare utlästs som "Klack" eller "Glägg", ett namn som även återfinns på den i Småland belägna inskriften Sm 133 och betyder "skarpögd".En translitterering av inskriften lyder:

× si(k)mtr × sati × stin × þansi × iftiR × klakR × faþur × sin ×

Transkribering till normaliserad fornvästnordiska: Sigmundr setti stein þenna eptir "klakR", fôður sinn.

Översatt till modern svenska blir det: Sigmund satte denna sten efter Glägg (eller Klack), fader sin.

;

I 1910 opdagede gårdejer Paulsson brudstykker af en runesten i en stor stendynge " å ägorna till nr 12 Dagstorp"; han samlede så många sammen, som han kunde finde, og ved efterforskning lykkedes det ham at kontstatere, at stykkerne i sommernes löb var kört sammen fra en mark i naerheden, tilhörende "kyrkoannexhammanet" no 12 i Dagstorp, og her fandtes også stenens fodstykke, nedgravet i jorden, fordi det var for stort til at transporteres bort. Stykkerne blev herefter fört til Kulturhistoriska Museet i Lund, hvor de blev muret sammen, og stenen står nu i haven foran museumsbygningen.

Periode 2.2: Vikingetid. Indskriftstype: Efter-Jelling (oldda.).

Stenart: grovkornet, rödlig granit, overfladen glat. Höjde (over jorden) 158, störste bredde 102, störste tykkelse ca 68. Runerne: m i si(k)mtr 14, f i iftiR 11, f i faþur 13.

x si(k)mtr x sati x stin x þansi x ifriR x klakR x faþur x sin x

Sigmund satte denne sten efter sin fader klakR.

Anm 1. Hvor bistaven til k i sikmtr skulde have siddet, er nu et brud, der er udfyldt med cement.

Anm 2. om de forskellige muligheder for udlaesning af navent se OrdbSag. klakR sp 675.

(Danmarks runeindskrifter 1942 sp 371-372)

; Uppmålad av Thorgunn Saedel 1981, 1996, 2006. En bit lös 2012.; Uppmålad 1981, 1996, 2006 av Thorgunn Snaedel.
Material
granit
Tidpunkt - Tillverkning
1000-tal
Klassifikation Kulturen
C7a
Datum - Förvärv till museet
1911
Förvärvsomständigheter
deposition
Litteratur och arkivhänvisning
Jacobsen Molte: Danmarks runeindskrifter, Köpenhamn 1941, Atlas; Jacobsen Moltke: Danmarks runeindskrifter, Köpenhamn 1942, Text; KFA 1910 nr 537 (kring förvärvsomständigheter)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.