logo

Carlotta - the museum database

Schumacher Percy Ulla

Object description
Gick Otte Skölds målarskola 1936-1937, Konstfackskolan 1938-1941 och var därefter verksam inom hemslöjden. Från 1949 verkade hon som fri konstnär och utförde mattor, broderier, gobelänger, ridåer och textila utsmyckningar i kyrkor, sjukhus, ambassader och bibliotek. Som hennes främsta offentliga textil anses Adelcrantzväven (19791981) för departementskvarteret Björnen i Stockholm. Representerad på bl a Nationalmuseum och Röhsska museet.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.