logo

Carlotta - the museum database

KM 70917.533 :: sked

Object description
På skedens baksida är två B:n graverat över heraldiska vapen. Det vänstra föreställer en båt. Det högra är mer svårtolkat. Möjligen föreställer det gäddkäkar, nosklämmeskänklar eller ekoxens klor. Inskriptionen avser troligen Sven Bäk (son av Nils Krumme) och hans första hustru Kristina Bengtsson av ätten Guse (förde en båt i sitt vapen). Skeden är funnen i en damm anlagd under 1570-talet och i bruk fram i 1600-talets andra hälft. Dammfynd.
Inventarienummer jordfynd
KM 70917.533
Arkeologisk undersökning
Kv Färgaren 25 1980
Sakord
sked
Antal
1
Beskrivning
På skedens baksida är två B:n graverat över heraldiska vapen. Det vänstra föreställer en båt. Det högra är mer svårtolkat. Möjligen föreställer det gäddkäkar, nosklämmeskänklar eller ekoxens klor. Inskriptionen avser troligen Sven Bäk (son av Nils Krumme) och hans första hustru Kristina Bengtsson av ätten Guse (förde en båt i sitt vapen). Skeden är funnen i en damm anlagd under 1570-talet och i bruk fram i 1600-talets andra hälft. Dammfynd.
Material
silver
Teknik
graverat
Längd
150 mm
Tidpunkt - Datering
1570-1699 [?]
Land - Fyndort
Sverige
Landskap - Fyndort
Skåne
Kvarter - Fyndort
Färgaren
Ort - Fyndort
Lund
Fastighet - Fyndort
Färgaren 25
Tidpunkt - Förvärv i fält
1980-10-01
Klassifikation Kulturen jordfynd
O17

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.