logo

Carlotta - the museum database

Carlsson-Banke Signe

Object description
Elev vid KSAL vävskola, betyg därifrån 1925. Därefter anställd som brodös för lotteriverksamheten.