logo

Carlotta - the museum database

GAN, Adrian-Nilsson Gösta

Object description
Född i Lund, död i Stockholm. Ligger begravd på Norra Kyrkogården i Lund.
Object description

Räknas som en betydande pionjär inom den svenska modernistiska konsten.

GAN debuterade som konstnär 1907 med en utställning på Lunds universitets konstmuseum. Efter studier i bl.a. Köpenhamn for han 1913 till Berlin för att studera modernismen. I Berlin kom han genom författaren Herwarth Waldens galleri Der Sturm i kontakt med futurism, expressionism och kubism. Influerad av dessa ismer skapade GAN sedan sin nya, modernistiska stil.

1916 flyttade han till Stockholm där han genom sin modernistiska konst och sin propaganda för den nya konsten, väckte stor uppmärksamhet.

Att GAN var homosexuell avspeglas i flera av hans verk. Till exempel var han periodvis nästan maniskt fixerad vid sjömän och han dyrkade maskulin kraft. Andra favoritmotiv var manliga idrottsutövare. Samtidigt var den homosexuella erotiken både förbjuden och tabubelagd och GAN tvingades att leva ett dubbelliv.

Mellan 1920 och 1925 bodde och arbetade GAN i Paris där han kom i kontakt med Fernand Léger. Kontakten med denne ledde till att GAN:s inriktning mot kubismen förstärktes.

Under 1930-talet anslöt han sig till surrealismen.

Förutom oljemålningar finns akvareller med folkvisemotiv samt gobelängkartonger bland hans verk. Dessa "säljbara" verk gjorde GAN dock i de flesta fall av ekonomiska skäl snarare än konstnärliga. Han skrev även dikter, noveller och barnböcker.

GAN är bland annat representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Waldemarsudde och Kulturen i Lund. På det sistnämnda museet utgör GAN:s verk tillsammans med den lundensiske silversmeden Wiven Nilssons stommen i en permanent utställning om modernismen.

Visat namn
GAN; Adrian-Nilsson Gösta
Förekommer som
Konstnär/Formgivare; Förvärvat från; Avbildad person; Annan anknytning; Författare
Levnadsår
1884-04-02-1965-03-29
Personnamn - Annan anknytning
Sjöstrand Mauritz [svåger]; KSAL; Sjöstrand Ester [syster]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Stad
Stockholm; Lund
Gruppering
Regis 2005; Regis 2006; Regis 2008; Regis 2009; Regis 2010; Regis 2011
Persontext
Född i Lund, död i Stockholm. Ligger begravd på Norra Kyrkogården i Lund.;

Räknas som en betydande pionjär inom den svenska modernistiska konsten.

GAN debuterade som konstnär 1907 med en utställning på Lunds universitets konstmuseum. Efter studier i bl.a. Köpenhamn for han 1913 till Berlin för att studera modernismen. I Berlin kom han genom författaren Herwarth Waldens galleri Der Sturm i kontakt med futurism, expressionism och kubism. Influerad av dessa ismer skapade GAN sedan sin nya, modernistiska stil.

1916 flyttade han till Stockholm där han genom sin modernistiska konst och sin propaganda för den nya konsten, väckte stor uppmärksamhet.

Att GAN var homosexuell avspeglas i flera av hans verk. Till exempel var han periodvis nästan maniskt fixerad vid sjömän och han dyrkade maskulin kraft. Andra favoritmotiv var manliga idrottsutövare. Samtidigt var den homosexuella erotiken både förbjuden och tabubelagd och GAN tvingades att leva ett dubbelliv.

Mellan 1920 och 1925 bodde och arbetade GAN i Paris där han kom i kontakt med Fernand Léger. Kontakten med denne ledde till att GAN:s inriktning mot kubismen förstärktes.

Under 1930-talet anslöt han sig till surrealismen.

Förutom oljemålningar finns akvareller med folkvisemotiv samt gobelängkartonger bland hans verk. Dessa "säljbara" verk gjorde GAN dock i de flesta fall av ekonomiska skäl snarare än konstnärliga. Han skrev även dikter, noveller och barnböcker.

GAN är bland annat representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Waldemarsudde och Kulturen i Lund. På det sistnämnda museet utgör GAN:s verk tillsammans med den lundensiske silversmeden Wiven Nilssons stommen i en permanent utställning om modernismen.

Litteratur och arkivhänvisning
sv.wikipedia.org; www.lexikonettamanda.se