logo

Carlotta - the museum database

Strand-Björklund Hanna :: elev

Object description
Elev vid KSAL 1932, kurserna Skånska tekniker och Teckning. Fortsatte att väva till lotteriet till och med 1933.