logo

Carlotta - the museum database

Kulturen, Kulturhistoriska museet, Kulturhistoriska Föreningen För Södra Sverige

Object description
Öppnades för allmänheten 1882-10-21.
Visat namn
Kulturen; Kulturhistoriska museet; Kulturhistoriska Föreningen För Södra Sverige
Förekommer som
Förvärvat från; Brukare/Ägare; Tillverkare; Annan anknytning; Avbildad person; Upphovsrättsinnehavare; Utgivare
Namn - Annan anknytning
Allendes Rosa Maria [projektanställd 1997]
Alwmark Ingalill [museipedagog/vakt/fotograf]
Titel - Personens
museipedagog
Anderberg Benny [tidigare anställd]
Bjurman Eva Lis [anställd 1988-1996]
Björck Philippa [visstidsanställd]
Carlsson Helene [visstidsanställd]
Edling Rolf [etnologiska avd. 1976]
Levnadsår
1943-11-30-
Källor, Wikipedia - beskrivs av
sv.wikipedia.org [?]
Grönvall Henry [byggnads- och underhpllsdel]
Hansen Catharina [vikarie]
Hägerdal Rie
Levnadsår
1946-
Karlbjörn Theresa [extravakt]
Lunds Universitetsmuseum
Möller Brita [deltidsanställd]
Titel - Personens
textilkonservator, fru
Nyberg Eva [projektanställd 1997]
Pehrsson Malin
Levnadsår
1988-
Persson Anette [extravakt]
Skute Ana
Tapper Mogens [anställd som murare]
Wetterström Sofie [deltidsanstäld]
Åkesson Bernt A
Titel - Personens
filosofie kandidat
Österberg Bosse [servicedel]
Årtal - Verksamhet
1882-
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Torna
Persontext
Öppnades för allmänheten 1882-10-21.
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1982, 100 år.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.