logo

Carlotta - the museum database

Skissernas museum [nuvarande ], Arkiv för dekorativ konst [tidigare]

Object description

Grundades 1934 av Ragnar Josephson (1891-1966), under hans tid som konstprofessor vid Lunds universitet. Avsikten var att skapa ett arkiv över den kreativa processen, konstnärens väg från första idéutkast till färdigt verk ¿ det vill säga det som för Josephson innebar ¿konstverkets födelse¿. Tanken var att samla skisser, modeller och fotografier till offentlig konst, då den lämpade sig extra bra som studiematerial eftersom den ofta kräver många förstudier. Den direkta uppmaningen till att starta arkivet kom egentligen från konstnären Georg Pauli, som i ett utställningstal hållet i Lund 1933 sa: ¿En inventering borde göras nu med detsamma av vårt monumentalmåleri, innan det blir för sent¿.

Det första arkivmaterialet bestod av inköpta vykort över det man kallade dekorativ konst, det vill säga den konst som skapats för att samverka med arkitekturen i våra offentliga rum. Initiativet till samlandet blev snart mycket uppskattat av landets konstnärer, som tilltalades av idén att deras skissarbeten ¿ som inte ansågs ha samma värde som deras färdiga verk ¿ nu fick ett nytt syfte, och de skänkte eller sålde sina skisser billigt. Den förste som skänkte material till arkivets svenska samling var prins Eugen. Det kom att följas av fler gåvor, då Eugen ansåg att tanken med arkivet var utmärkt, och i hans brevväxling med Josephson framgår att han med glädje såg hur det expanderade.

Tack vare konstnärernas gåvor och frikostighet växte sig Josephsons Arkiv för dekorativ konst på Konsthistoriska institutionen allt större, och 1941 upplät därför Lunds universitet ett före detta lärarinneseminarium som ny lokal. Härmed blev arkivet ett faktiskt museum, i och med att man nu öppnades för allmänheten och kunde visa upp sina samlingar. Sedan 1941 har såväl museets lokaler som dess samlingar expanderat ytterligare, och innehåller idag närmre 30 000 föremål från i stort sett hela världen. Museet är fortfarande unikt i sin verksamhet och får varje år in donationer eller gör nyförvärv till samlingarna, i enlighet med vårt ursprungliga syfte att studera den skapande processen från skiss till färdigt verk inom den offentliga konsten.

Visat namn
Skissernas museum [nuvarande ]; Arkiv för dekorativ konst [tidigare]
Förekommer som
Förvärvat från
Årtal - Verksamhet
1934-
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Stad
Lund
Kommun
Lund
Gata
Finngatan 2
Gruppering
Regis 2011
Persontext

Grundades 1934 av Ragnar Josephson (1891-1966), under hans tid som konstprofessor vid Lunds universitet. Avsikten var att skapa ett arkiv över den kreativa processen, konstnärens väg från första idéutkast till färdigt verk ¿ det vill säga det som för Josephson innebar ¿konstverkets födelse¿. Tanken var att samla skisser, modeller och fotografier till offentlig konst, då den lämpade sig extra bra som studiematerial eftersom den ofta kräver många förstudier. Den direkta uppmaningen till att starta arkivet kom egentligen från konstnären Georg Pauli, som i ett utställningstal hållet i Lund 1933 sa: ¿En inventering borde göras nu med detsamma av vårt monumentalmåleri, innan det blir för sent¿.

Det första arkivmaterialet bestod av inköpta vykort över det man kallade dekorativ konst, det vill säga den konst som skapats för att samverka med arkitekturen i våra offentliga rum. Initiativet till samlandet blev snart mycket uppskattat av landets konstnärer, som tilltalades av idén att deras skissarbeten ¿ som inte ansågs ha samma värde som deras färdiga verk ¿ nu fick ett nytt syfte, och de skänkte eller sålde sina skisser billigt. Den förste som skänkte material till arkivets svenska samling var prins Eugen. Det kom att följas av fler gåvor, då Eugen ansåg att tanken med arkivet var utmärkt, och i hans brevväxling med Josephson framgår att han med glädje såg hur det expanderade.

Tack vare konstnärernas gåvor och frikostighet växte sig Josephsons Arkiv för dekorativ konst på Konsthistoriska institutionen allt större, och 1941 upplät därför Lunds universitet ett före detta lärarinneseminarium som ny lokal. Härmed blev arkivet ett faktiskt museum, i och med att man nu öppnades för allmänheten och kunde visa upp sina samlingar. Sedan 1941 har såväl museets lokaler som dess samlingar expanderat ytterligare, och innehåller idag närmre 30 000 föremål från i stort sett hela världen. Museet är fortfarande unikt i sin verksamhet och får varje år in donationer eller gör nyförvärv till samlingarna, i enlighet med vårt ursprungliga syfte att studera den skapande processen från skiss till färdigt verk inom den offentliga konsten.

Litteratur och arkivhänvisning
www.adk.lu.se