logo

Carlotta - the museum database

AB Steninge Keramik, Steninge Keramik AB

Object description

Steninge Keramik AB är belägen på Steninge slottsmark i Märsta NV om Stockholm. Tegel, lergods och annan keramik har tillverkats där sedan mitten av 1700-talet. 1932-1937 tillverkades bl.a. prydnadskeramik. Efter 1937 och fram till mitten av 1950-talet ägnade sig företaget helt åt tillverkning av oglaserade blomkrukor. Successivt har tillverkningen sedan ändrats och omfattar oglaserat lergods med anknytning till krukväxter. Bruksföremål, glaserade och oglaserade blomkrukor är fabrikens specialitet. Konstnärer sedan 1930-talet: Gudrun Slettengren-Fernholm (1934-35), Allan Ebeling, Inga Hallenborg, Greta Runeborg (årtal för de tre sista är okända). Moderna formgivare är Paula von Freymann, Anette Krahner, Monica Backström och Signe Persson-Melin. Tillfällig medarbetare har varit Inga-Lill Dahlquist (167-68). F.n. arbetar som frilans Lena Andersson (1974-).

Företaget har tre filialfabriker: i Vretstorp i Hallsbergs kommun (sedan 1949), i Gävle, f.d. Bobergs fajansfabrik (sedan 1967) och i Uppsala, f.d. Ekeby-keramik (sedan 1974). 1975 övergick företaget till aktiebolagsformen och heter sedan dess STENINGE KERAMIK AB. Bolaget är införlivat i Ekeby-koncernen.

Visat namn
AB Steninge Keramik; Steninge Keramik AB
Förekommer som
Tillverkare
Levnadsår
1750- [cirka]
Land
Sverige
Landskap
Uppland; Gästrikland
Stad
Gävle; Uppsala
Gruppering
Regis 2006
Persontext

Steninge Keramik AB är belägen på Steninge slottsmark i Märsta NV om Stockholm. Tegel, lergods och annan keramik har tillverkats där sedan mitten av 1700-talet. 1932-1937 tillverkades bl.a. prydnadskeramik. Efter 1937 och fram till mitten av 1950-talet ägnade sig företaget helt åt tillverkning av oglaserade blomkrukor. Successivt har tillverkningen sedan ändrats och omfattar oglaserat lergods med anknytning till krukväxter. Bruksföremål, glaserade och oglaserade blomkrukor är fabrikens specialitet. Konstnärer sedan 1930-talet: Gudrun Slettengren-Fernholm (1934-35), Allan Ebeling, Inga Hallenborg, Greta Runeborg (årtal för de tre sista är okända). Moderna formgivare är Paula von Freymann, Anette Krahner, Monica Backström och Signe Persson-Melin. Tillfällig medarbetare har varit Inga-Lill Dahlquist (167-68). F.n. arbetar som frilans Lena Andersson (1974-).

Företaget har tre filialfabriker: i Vretstorp i Hallsbergs kommun (sedan 1949), i Gävle, f.d. Bobergs fajansfabrik (sedan 1967) och i Uppsala, f.d. Ekeby-keramik (sedan 1974). 1975 övergick företaget till aktiebolagsformen och heter sedan dess STENINGE KERAMIK AB. Bolaget är införlivat i Ekeby-koncernen.

Litteratur och arkivhänvisning
Vingedal SE, Porslinsmärken, s. 168