logo

Carlotta - the museum database

KM 10846 :: jordfynd, kakel

Object description
7 bladkakel, 13 övriga. Vit bottenglasyr (svagt ljusblåtonad). Dekor på bladkaklen: Grön blomranka, gula blommor, konturer i mangan. Sims: Bred bård, geometriska mönster i mangan, stiliserad blomranka i grönt, gult och mangan. En del simsdelar är randiga i grönt, gult och mangan. Bladkakel H:26 cm B: 19,5 cm. Hörnbladkakel: H: 26,5 cm B: 22 cm.
Inventarienummer
KM 10846
Sakord, snävare term
jordfynd; kakel
Antal
20
Huvudliggare
beskrivning/anteckningar: KM 10846. Diverse kakelfragment, funna på museivinden (Almström, Lund)
Presentationstext

"Prov på kakelugnskrön från H. C. Almströms verkstad i Lund från 1810-20-talen, ... i färg."

Kulturens årsbok 1951, Karlsson William, Kakelugnar, s. 112-148, bild 49 s. 139.

Beskrivning
7 bladkakel, 13 övriga. Vit bottenglasyr (svagt ljusblåtonad). Dekor på bladkaklen: Grön blomranka, gula blommor, konturer i mangan. Sims: Bred bård, geometriska mönster i mangan, stiliserad blomranka i grönt, gult och mangan. En del simsdelar är randiga i grönt, gult och mangan. Bladkakel H:26 cm B: 19,5 cm. Hörnbladkakel: H: 26,5 cm B: 22 cm.
Material
lergods
Teknik
formpressat; gjutet; glaserat
Tidpunkt - Tillverkning
1810-1820-tal [enl William Karlsson]
Signering
osignerad
Personnamn - Tillverkare
H C Almströms verkstad
Verksamhet - Tillverkare
1809-1857
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Skåne
Stad - Tillverkning
Lund
Klassifikation Kulturen
F3b
Persontext - Förvärvat från
okänd
Datum - Förvärv till museet
1899
Förvärvsomständigheter
okänt
Gruppering
Regis 2010; Regis 2011; Regis 2017; Regis 2019
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1951, Karlsson William, Kakelugnar, s. 112-148, bild 49 s. 139.