logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 57505.99 :: mönsterskiss, skiss

Object description
Vävmönster, förlaga till bildväv. Tecknat med blyerts och ifyllt med tusch eller svart bläck. Mittmotiv i form av ett framåtböjt kvinnoansikte i profil, större och mindre färgfält runt om med färgen utskriven i de flesta fälten. I några fält står det "silke".
Inventarienummer
KM 57505.99
Sakord, snävare term
mönsterskiss; skiss
Antal
1
Huvudliggare

KM 57505.99 Mönsterskiss, skiss. Tecknat. Papper. 44,5x42 cm. 1900-1920-talet. Sverige. Vävmönster, förlaga till bildväv. Tecknat med blyerts och ifyllt med tusch eller svart bläck. Mittmotiv i form av ett framåtböjt kvinnoansikte i profil, större och mindre färgfält runt om med färgen utskriven i de flesta fälten. I några fält står det "silke".

Tidigare huvudliggartext: KM 57505:132 A-D. SKISSER, STUDIER, KOMPOSITIONER, från omkr. 1900-1920-talet. från ägarinnans år på Tekniska skolan, olika konstnärer på Konstslöjdanstalten, Kulturen, och några åt vilka hon arbetade i egen atelje. I Frosta-Hammarlunda. Så gott som allt avsett för textil framställning. (Komp, i flera delar räknas som en.) Givarinnans f. d.1964. Konstslöjdsanstalten, Tekniska skolan, Handarbetetsvänner, egen ateljé. Statens stip. f. studier i Paris, egen ateljé. Neg.Nr:. D2054:1-5, D2054:25-35, D2054:53-85, D2055:4-44, D205568-72, D2056:62-72, D2059:24-62, D2356, D2357:13-18

m/l: M

landskap/stad/härad/gård: Sk/BARA HD/SKABERSJÖ.

förvärvsomständigheter: Gåva

förvärvad från: Fru Alma Andreasson-Wenchert, Torna Hällestad [dessutom anges dödsboet efter AAW som givare]

samtidiga förvärv: KM 57505-57505.:132

[i samband med katalogisering av KSAL-materialet 2019-2020 av Lena Lundström gavs undernummer: 2-132.]

Beskrivning
Vävmönster, förlaga till bildväv. Tecknat med blyerts och ifyllt med tusch eller svart bläck. Mittmotiv i form av ett framåtböjt kvinnoansikte i profil, större och mindre färgfält runt om med färgen utskriven i de flesta fälten. I några fält står det "silke".
Material
papper
Teknik
tecknat; bläck [?]; tusch [?]
Mått
44,5x42 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1900-1920-talet
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Skåne
Stad - Tillverkning
Lund
Personnamn - Annan anknytning
KSAL
Motivord
kvinna
Klassifikation Kulturen
D7g
Personnamn - Förvärvat från
Andreasson-Wenchert Alma
Datum - Förvärv till museet
1964
Samtidiga förvärv
57505-57505.132
Förvärvsomständigheter
gåva
Datum - Antikvarie katalogisering
2019-07-01
Personnamn - Antikvarie katalogisering
Lundström Lena
Gruppering
KSAL; Regis 2020; Regis 2021